forside

mødeprogram

mødepræmie

auktioner

mønter

udgivelser

medlemsbladet

klubmesterskab

samleområder

debatforum

om os


link

dsfm

postkort

billeder

   Link til:       har du brug for papirer til auktionerne så tryk her

AUKTIONSBETINGELSER

Mårslet Frimærke- Mønt og Postkortklub afholder møde i Folkehuset  Mårslet   Langballevej  3A  8320 Mårslet

Stiftet den 20. maj 1974

maarfrim@gmail.com

Webmaster: P. M.

HER FINDER DU

Til toppen

Bestyrelsen

Om os

Senest  redigeret d.:

13 december 2023

STORAUKTION 28. NOVEMBER 2023

Lot Nr. 1

Lot Nr. 7


Har du brug for auktionsformularer, tryk på den blå teksten under billederne.

Så er der kun tilbage at trykke på udskriv.


AUKTIONSPAPIRE

Download  her til poblisher 2003 og frem

Download  her til poblisher 2003 og frem

KLIK HER

KLIK HER

Download her til Word

 2003 og frem

KLIK HER

KLIK HER

KLIK HER

Lot Nr. 10

Lot Nr. 36

Miniauktion.

Der afholdes næsten hver mødeaften en miniauktion, hvor medlemmerne frit kan lægge effekter frem til salg.

Skrammelauktion.

Alle lots, der ikke har nogen opråbspris vil komme under hammeren først.
Herefter tages de lots, der har et mindstebud. ...................
Der er mulighed for at lægge lots op indeholdende frimærker, postkort, mønter, bøger og blade samt effekter, der har relation i øvrigt til vores hobbyer.


Salgsbetingelser.
Køberen betaler alene hammerslagsprisen.  Klubben beregner sig et salær ved sælgeren på 10 % af hammerslagsprisen.


Efter auktionen.

Enhver auktionsdeltager i salen kan umiddelbart - og senest 5 minutter efter hammerslag for sidste lot – begære usolgte lots genoptaget.

Storauktion


Hvis der indleveres lots, der omfangsmæssigt ligger udover enkelte frimærker og enkelte mønter, påhviler det indlevereren selv at sørge for præsentation af materialet.

Her tænkes der i første omgang på kasser, samlinger, albums og større indstiksbøger m.v.,

der fylder en del.

Her har vi ikke mulighed for i bestyrelsen at opbevare dette materiale forud for auktionen.

Hvis man ønsker lots på storauktioner af større omgang, skal der indleveres en normal seddel til formanden, hvor lottet beskrives grundigt. Indleverer og formand samarbejder om beskrivelsen.

Det er herefter indlevereren, der sikrer sig, at materialet kan vises frem på de eftersyn, der er, ligesom det også påhviler indlevereren at få materialet fremlagt på selv auktionsdagen.

Usolgte lots medtages efter auktionen ligeledes af indlevereren.

I øvrigt gælder, at mindsteprisen for frimærkelots er 50,- kr. i opråb, for mønter er der ikke nogen nedre grænse, mens den nedre grænse for postkort er 30,- kr. Effekter, der ikke kan oplægges til disse priser, må oplægges på de almindelige mødeaftener.


NYT OM AUKTION

Auktion over Steen Foghs samlinger.

I 2021 afgik vort medlem Steen Fogh ved døden.

Jeg er på klubbens vegne i forhandlinger med hans enke, der gerne vil have afhændet hans samlinger. Jeg er i vurderingsfasen og ved selvfølgelig ikke på nuværende tidspunkt, om hun vil overlade det til klubben at afhænde hans materiale.

Der vil i givet fald blive omkring 70 lots, som det er tanken at dele op i portioner af ca. 10 lots ad gangen, og forsøge at få dem solgt på almindelige klubmøder hen over foråret 2024.

Nærmere information løbende på medlemsmøderne..


Bjørn Eriksen